Værksted

 

Værkstedsudvælg:

Henning, Jimmy

 

 

Værksted-guidlines

Værksted Guidelines som pdf

...burde (forhåbentligt) ikke indeholde nogle overraskelser. Men for at undgå misforståelser og uenigheder har vi dem nu alligevel – så læs dem gerne igennem :)

 

Mest for MC

Klattens dejlige værksted er til for at blive brugt. Du er altid velkommen til at bruge det til stort set alt muligt. Men husk at MC har første prioritet. Så hvis du skal reparere f.eks. en halmpresser på værkstedet, skal du nok lige overveje om det kan være til ulempe for andre medlemmer. At slæbe meget bøvlede ting ind, især på en skrueaften (tirsdag eller torsdag) er nok ikke så god en ide. Vi er rimelig tolerante, men der er grænser…

Du er ikke den eneste

Når du skruer på især en klubaften, må du leve med alle de velmente og utrolig gode råd fra de andre medlemmer.

Inden du tager afsted

Husk at rydde op efter dig selv. Det betyder: Filebænk skal være ryddet og rengjort. Gulv og  lift skal være ren for jord og olie etc. Værktøj som har været brugt, skal på plads og være rent (også bor skal sorteres tilbage, ikke bare ligge i en store bunke). Liften til værkstedets 1’ste sal, skal være kørt op når den ikke er i brug pga. nedstyrtningsfare.

Lås efter dig

Portene og de tre døre skal låses når du forlader klatten. Kig for en sikkerheds skyld i garagen om der er låst og slukket.

Vi skal gøre det så svært at bryde ind så muligt. Er der tændt for varmen, vær sød og skrue ned, da vi skal skåne miljø og klubøkonomien.

Selvom du måske kun kom til klubaftenen og sad ved baren, kan det være, at en værksteds-klat har glemt at låse efter sig, (fordi der var stadig gang i klubben). Det burde ikke være sådan, men vi har oplevet det før – så tjek alle døre inden du går, selvom du ikke har brugt værkstedet

Plads til opbevaring

Har du en masse løsdele eller andet grej som du skal kigge på senere, kan du stille det til side primært under den anden filebænk, men det skal helst være i en kasse med navn. Ellers véd vi ikke hvem vi skal spørge, hvis det bliver glemt at rydde væk (permanent parkering). Oprydning i værkstedet foregår ca. én gang om året. Senest der skal vi finde ejeren af glemte sager – hvis ikke vi gøre det, er der risiko for, at sagerne bliver smidt ud. Du må heller ikke bruge værkstedet som din egen skrueplads hvor du permanent har en ”bunke” stående. Til slut henviser vi til brug af sund fornuft hvad angår oprydning.

Hvis der ligger noget ”grej” i vejen på filebænken når du skal i gang, er der skammekrogen ovre under trappen eller op på loftet ved siden af kassen med kabler, her kan du sætte det. Så må den glemsomme klat evt. lede der.

Værktøj

Hvis der er noget værktøj som er fundet defekt (eller mangler) skal du skrive det på tavlen og/eller på forum (http://www.mc-klatten.dk/forum/index.php?board=18.0) , så kan vi få fat i noget nyt. Værktøjet vi har, er købt eller doneret, og det er til for at blive brugt. Baren i klubben financierer værktøj etc. Man skal selvfølgelig selv sørge for materialer, olie, etc. til sin MC, men der er mange ting på hylderne man frit kan bruge af. De er doneret eller bare rester. Alt hvad der ikke står navn på er fælles.

Dækapparater

Dækapparaterne ovenpå er til fri afbenyttelse, men vi ser gerne at du har fået instruktion af en anden klat inden du bruger den. Ellers er der ret stor risiko for at du kommer til at ødelægge dit eget grej og dækapparatet. Små dele til dækskift, som ventiler og vægtklodser kan købes ned i baren, hvor de også er parkeret (så man ikke kommer til at glemme betaling ;) )

Udsugning

Udsugningsanlægget skal bruges hvis du skal starte din MC, og lave f.eks. justering af karburator. Vis hensyn til andre.

Affald

Metal/dæk/olie affald har værkstedet spande og tønder til. Du er velkommen til at bortskaffe alt skrald hvis der er ved at blive fyldt op, på byens miljøpladser, så alle må give en hånd her. Det samme gælder klubbens skralde sække som pt. bortskaffes i ”skuret”.

Maling

Maleopgaver af mindre art (dvs. spraydåsemaling) kan udføres, såfremt der bruges tilstrækkelig afdækning og udsugning/udluftning. Brug sund fornuft og mal evt. IKKE på en klubaften. Rigtig lakering med brug af trykluft foregår IKKE i klatten.

Svejsning

klatsvejsninger” kan fint udføres i klatten. Men større opgaver bør udføres andetsteds da gas og tråd ikke er gratis.. Ligeledes henstiller vi til at opgaver der kræver større materiale forbrug, indkøbes af brugeren selv.

Kun medlemmernes MC

Vi ser helst ikke at du skruer på ”ikke klatmedlemmers” MC’er på værkstedet. Værkstedet er for klatter og deres MC. Men omvendt er der heller hysteri, -skulle en mindre justering blive nødvendig, kan du jo foreslå et medlemskab eller en passende donation til klubkassen.

Efterladte MC'er

MC-Lifte: Den ved porten skal altid være klar til at der kan komme en klat og skrue. Her kan du altså ikke efterlade et projekt…

Liften ved den anden filebænk skal man heller ikke efterlade med en MC på.

Den manuelle lift under el-kran er det OK at efterlade et projekt på, det skal bare ikke være et flere ugers projekt og man skal hellere ikke tage på ferie mens MC'en er parkeret der. Hvis en anden klat også skal bruge den til et projekt, må vedkommende også få mulighed for at komme til og bruge den.

Værkstedet er ikke et sted man parkerer sin MC. Den står med sikkerhed i vejen. Vi bruger værkstedet ikke kun til klubaften – klatter møder op næsten til hver dag- og nat- tid alle ugens dage. Mangler man parkerings/lagerplads foregår det i garagen, og man aftaler med garageudvælg om en skrue/parkeringsplads. Står din Mc alligevel i værkstedet, vil den ret sikkert blive flyttet rundt/ud af andre klatter, fordi den STÅR I VEJEN !

Kun privat brug

Erhvervsmæssig brug af klattens faciliteter er selvfølgelig ikke tilladt uden tilladelse fra Klattens formand/bestyrelse.

Naboer

Aktiviteter i værkstedet skal i øvrigt foregå så der med rimelighed ikke er gener for naboer eller forbipasserende af klubbens lokaler. Nysgerrige forbipasserende har normalt ikke adgang til faciliteter, men kan hvis det skønnes relevant, fremvises værksted og klublokale. IKKE garagen.

Er der tvivl?

Er du i tvivl om noget i værkstedet, så spørg, skriv eller ring til andre medlemmer.

Sikkerhed & Særlige vigtige ting:

Det er totalt forbudt at arbejde på raketdrevne fartøjer, samt al arbejde med krudt og eksplosiver i klattens værksted.

Sandblæsning eller lignende er naturligvis også forbudt. Ellers gælder i almindelighed den danske retsplejelov.

Vi henstiller til yderste forsigtighed når der bruges vinkelsliber, åben ild eller svejses. Skulle du have behov for at  rode med benzin, - tænk dig om mere end 2 gange. Det brænder utrolig godt !

Der er 1 pulverslukker og 1 kulsyresneslukker i værkstedet samt en vandslange. Sørg for at de er parat, skulle en lille hyggebrand tage fart.

Andres MC’er bør flyttes langt væk og tildækkes pga. fare for skader. Vinkelsliber/svejsegnister er meget destruktive på glas, lak og meget andet. Du er velkommen til at spolere din egen MC. Men andres …kan blive meget problematisk.

Alligevel ufornøjet?

Skulle nogen alligevel “have overset” ovenstående, lad være med at udtrykke dine formodninger om hvad/hvem det var på klattens logbook/forum. Det giver bare dårlig stemning, også til dem, der ikke er involveret. Gør hinanden høflig opmærksom på, at vi skal tage hensyn til hinanden (eller meld ind til bestyrelse).

Til sidst

Vi har et dejligt værksted, nyd at bruge det og det fællesskab vi har der :)

 

Copyright ©2024 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options