Aktivitets-udvalg

Keld, Kurt & Per

(Karen er interesseret i at bidrage til køreture)

Aktivitetsudvalg har til opgaven, at finde på arrangementer og finde tovholdere til dem. Det indeholder køreture/touring og alle andre slags arrangementer. En del af arrangementer er faste, som fx Julefrokost (2.lørdag i December) og Juleafslutning (sidste klubaften inden Jul).

Så er der et par arrangementer, som vi plejer at have, dog med varierende dato, som fx Viktorialøb, Åbent Hus og sidevogns kørsel med handicappede.

Aktivitetsudvalg laver også aktivitetskalenderen.

For at lette arbejdet for bestyrelsen, er det vigtigt, at aktivitetsudvalget tager hånden rund om kommende eller måske kommende arrangementer (helst i god tid), som fx åbent hus, kulturnat. Det kunne fx være, at finde tovholder og komme med ide'er, hvordan arrangementet kunne se ud.

Alle medlemmer er vedkommen og opfordret endda til at selv finde på arrangementer og være/finde tovholder til dem. Man behøves derfor selvfølgelig ikke at være en del af aktivitetsudvalget.

Det kunne fx være  en søndags- / dagsture, aftentur, weekendtur, ferietur, fredagsbare med film, madaften...

 
Huskeliste for arrangement tovholder:
Skriv invitation i god tid, og nævn følgende punkter:
-Skriv et par linjer, hvad arrangementet handler om. Hvis det lyder spændende er der større sandsynlighed for, at flere bliver fristet og tilmelder sig.
-Er det kun for medlemmer eller også åbent for gæster? (Hvis åbent for gæster, vil vi også ligge det på vores fb side)
-Hvad koster det for henholdsvis medlemmer/ikke medlemmer
-Hvornår er tilmeldings slut, hvad er max antal deltager
-Hvis til rådighed, tilføj billeder/pdf.
-Hvis du ikke føler dig ansvarlig som tovholder, men er på en eller anden måde involveret i et arrangement, gør det tydeligt til dem, som muligvis forventer, at du er tovholderen. På den måde vil dette ansvar ikke komme til at lande mellem 2 stole.

 

Faste datoer:

For at gøre det nemmere, at planlægge, bliver der brugt nogle "faste datoer" til nogle gentagene arrangementer:

Ø-tur ?
Åbent Hus - 2. weekend i juni
Den pæne løvfaldstur - sidste. søndag i oktober
Den beskidte løvfaldstur - 1. søndag i november
Julefrokost - 2. lørdag i december
Juleafslutning - sidste torsdag inden Juleaften

 
Copyright ©2022 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options