Bestyrelse

MC-Klattens bestyrelse består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der en suppleant, som kan være med til alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne bliver aftalt fra gang til gang og fastsættes efter behov . Datoen annonceres på opslagstavlen i klubben, men kan selvfølgelig også ses i mødereferaterne, som ligger på klubbens forum.

Har du forslag til dagsorden for et kommende bestyrelsesmøde, så send dit forslag til formanden på mail.  

Den siddende bestyrelse:

Finn Damkjær (formand, valgt 2023, ulige år)

Jens Knudsen (Kasserer, valgt 2024, lige år)

Søren Søgaard (valgt 2023 ulige år)

Thomas Jeppesen (valgt 2024, lige år)

René Hinrich (valgt 2024, lige år)

Henrik Wang (suppleant, valgt 2024 for ét år)

 

Revisor 1: Kurt Clausen (valgt 2023, ulige år)

Revisor 2: Birthe Koch Pedersen (valgt 2024, lige år)

Revisor Suppleant: Jesper Andersen (valgt 2024, lige år)

 

Copyright ©2024 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options