Bestyrelse

MC-Klattens bestyrelse består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der en suppleant, som kan være med til alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne (data) bliver aftalt fra gang til gang og efter behov . Datoen annonceres på opslagstavlen i klubben, men kan selvfølgelig også ses i mødereferaterne, som ligger på klubbens forum.

Hvert bestyrelsesmøde starter med et formøde, hvor medlemmer og udvalg kan komme med indlæg og forslag til behandling på selve mødet.

I øjeblikket består bestyrelsen af:

Maren Marquardt (formand, valgt 2019, ulige år)

Michael Valentin (valgt 2019, ulige år)

Claus Andersen (valgt 2018, lige år)

Keld Loll (valgt 2018, lige år)

Thomas Jeppesen (suppleant, valgt 2019, hver år)

  

Kasserer: Birthe Koch Petersen (valgt 2018, lige år)

 

Revisor: Jens Toft (valgt 2018, lige år)

Revisor: Kurt Clausen (valgt 2019, ulige år)

Revisor Suppleant: Grethe (valgt 2019, lige år)

Copyright ©2020 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options