Bestyrelse

MC-Klattens bestyrelse består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der en suppleant, som kan være med til alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne ligger så vidt muligt på den første torsdag i hver måned. Datoen annonceres på opslagstavlen i klubben, men kan selvfølgelig også ses i mødereferaterne, som ligger på klubbens forum.

Hvert bestyrelsesmøde starter med et formøde, hvor medlemmer og udvalg kan komme med indlæg og forslag til behandling på selve mødet.

I øjeblikket består bestyrelsen af:

Maren Marquardt (formand)

Jimmy Friis 

Claus Andersen

Keld Loll

Thomas Jeppesen (suppleant)

  

Kasserer: Birthe Koch Petersen 

 

Revisor: Jens Toft

Revisor Suppleant: Kurt Clausen

Copyright ©2019 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options