Bestyrelse

MC-Klattens bestyrelse består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der en suppleant, som kan være med til alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne (data) bliver aftalt fra gang til gang og efter behov . Datoen annonceres på opslagstavlen i klubben, men kan selvfølgelig også ses i mødereferaterne, som ligger på klubbens forum.

Hvert bestyrelsesmøde starter med et formøde, hvor medlemmer og udvalg kan komme med indlæg og forslag til behandling på selve mødet.

I øjeblikket består bestyrelsen af:

Finn Damkjær (formand, valgt 2023, ulige år)

Søren Søgård (valgt 2023 ulige år)

Keld Rasmussen (valgt 2022, lige år)

Karen Lunderskov (genvalgt 2022, lige år)

Thomas Jeppesen (suppleant, genvalgt 2023, hver år)

  

Kasserer: Jens Knudsen (valgt for 1 år i 2023 - ellers dog i lige år)

 

Revisor: Kurt Clausen (genvalgt 2023, ellers lige år)

Revisor Suppleant: Jesper Andersen (valgt 2022 - ellers dog lige år)

Copyright ©2023 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options