Bestyrelse

MC-Klattens bestyrelse består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der en suppleant, som kan være med til alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne (data) bliver aftalt fra gang til gang og efter behov . Datoen annonceres på opslagstavlen i klubben, men kan selvfølgelig også ses i mødereferaterne, som ligger på klubbens forum.

Hvert bestyrelsesmøde starter med et formøde, hvor medlemmer og udvalg kan komme med indlæg og forslag til behandling på selve mødet.

I øjeblikket består bestyrelsen af:

Maren Marquardt (formand, genvalgt 2021, ulige år)

Michael Valentin (genvalgt 2021 ulige år)

Claus Andersen (valgt 2020, lige år)

Karen Lunderskov (indtager Peter Fauerholms plads, valgt 2020, lige år)

Thomas Jeppesen (suppleant, genvalgt 2021, hver år)

  

Kasserer: Birthe Koch Petersen (valgt 2020, lige år)

 

Revisor: Kurt Clausen (valgt 2020, lige år)

Revisor Suppleant: Grethe (valgt 2020, lige år)

Copyright ©2022 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options