Værksted

Her kan du skrue dag og nat, sommer og vinter. Vi har meget få regler som pt. er uskrevne:
1 Ryd op efter dig.
2 Svejsning er forbudt, når der er andres MCer i nærheden. Rygning og åben ild er forbudt!
3 Liften lige inden for porten skal fortrinsvis holdes fri - dvs. efterlad IKKE din MC her i flere dage - hvis muligt.
4 Du kan bare flytte andres MCer, hvis de står i vejen.
5 Efterladte dele på filebænke og hylder skal mærkes med navn. Så er det lettere at holde orden. Se pkt 1 !

Copyright ©2018 www.mc-klatten.dk - Design by Top 10 Binary Options